Nederlands English Polski

Facebook Twitter LinkedIn

 

DUURZAAMHEID

Konekta Services B.V. werkt aan een betere toekomst voor mens en milieu. Duurzaam ondernemen betekent voor ons een combinatie van milieubewust zijn, optimale benutting van de krachten van de mensen en bijdrage aan de stabiliteit van onze samenleving.

Milieu: Wij stellen ons tot doel de zorg voor het milieu te integreren in ons gehele bedrijfsproces, daarbij kunt u denken aan bewust energieverbruik, scheiding van afval, hergebruik en verantwoord vervoerbeleid.

Mens: Respect, zorg en groei staan centraal in de cultuur van Konekta Services B.V. In onze multiculturele organisatie hechten wij veel aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Zo zorgen wij voor goede huisvesting en taallessen, niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor hun partners. Wij geven continue begeleiding op de werkvloer en op het gebied van integratie en sociale ontwikkeling.

Maatschappij: Wij besteden bij inkoop van producten aandacht aan de arbeidsomstandigheden waaronder producten en grondstoffen worden gemaakt. Daarnaast sponsoren wij maatschappelijke organisaties en acties als War Child, Green Peace, Fair Trade en Pink Ribbon.